Priemyselná chémia a údržba

Pasty na uľahčenie montáže a demontáže

Oleje s aditívami vysokej akosti na spoľahlivé mazanie

Tuky na dlhodobé mazanie pri náročných prevádzkových podmienkach

Suché mazivá – alternatíva pre zvláštne prípady použitia

Ochrana proti korózii na zaručenú konzerváciu pri skladovaní a expedícii

Produkty pre údržbu na vykonávanie bežnej údržby

Čističe na dôkladné odstránenie nečistôt a zvyškov mazív

Pre viac informácií a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.