Materiály na obnovu a ochranu kovových a betónových povrchov

Opravy následkov korózie, kavitácie a abrázie

Opravy častí čerpadiel, ventilov, turbín, šnekových dopravníkov atď, spôsobených vplyvom korózie, erózie, kavitácie.

Pri používaní strojných zariadení a ich častí, ako napríklad čerpadiel, vodných turbín, ventilov a iných dielov pre dopravu tekutín a sypkých hmôt, dochádza vplyvom korózie a kavitácie k opotrebeniu do takej miery, že zariadenie nemožno ďalej prevádzkovať. Bez znalostí našich technológií sú tieto zariadenia väčšinou nahradzované novými, čo je finančne a časovo nákladné.

Pomocou renovačných tmelov a povlakových systémov môžeme takto opraviť i značne poškodené a opotrebované zariadenie v kvalite vyššej a dlhšej než je kvalita a životnosť celkom nových dielov. 

Pre viac informácií a cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.